Administracions públiques

Si ets una Administració pública i t’identifiques amb alguna d’aquestes situacions:

  • Considero que la innovació és clau per la competitivitat de la meva zona
  • Vull impulsar la innovació a la meva àrea d’influència
  • Desitjo contribuir al creixement de les empreses i els emprenedors del meu territori
  • Sovint em plantejo la necessitat d’innovar dins de l’administració pública

T’oferim FORMACIÓ i CONSULTORIA:

– Disseny i execució de plans amb mesures per impulsar la innovació
– Capacitació i assessorament per a empreses i emprenedors
– Projectes de consultoria per a innovar a l’administració pública

Si vol una atenció més personalitzada >